Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/voordevijand/public_html/components/com_gridbox/helpers/gridbox.php on line 5950
Disclaimer
DISCLAIMER

Doelstelling van deze website is het uitdragen van historische feiten, vaststaande historische gegevens en het uitdragen en vergroten van de kennis t.a.v. de Tweede Wereldoorlog en het vastleggen, bewaren en verspreiden van bekende en minder bekende gebeurtenissen die betrekking hebben tot de verplichte tewerkstelling in 1944 en 1945.

 

Ferline publiceert op deze website ter informatie en educatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden en behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Ferline spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ferline nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ferline en haar licentiegevers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ferline behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.